پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 22 آذر 1398
بیانیه حریم خصوصی

مشاهده صفحات وب‌سایت‌ ما نیازمند دادن اطلاعات از سوی کاربران نیست، اما در بخش هایی مانند ویژه کاربران، اخبار و سیستم های یکپارچه روابط عمومی، مناقصه و مزایده های شرکت ها، اطلاعیه ها و... ما حفظ امنیت اطلاعات شخصی شما را امری بسیار جدی و مهم می دانیم و در پورتال خود از سیاستهای امنیتی و فناوري هایی استفاده می کنیم که برای محافظت از اطلاعات شخصی طراحی شده اند. همچنین از روشها و دستورالعملهای امنیتی سختی که قوانین حفظ حریم خصوصی کاربران به آنها نیاز دارد، پیروی می کنیم.این روشهای محافظتی ذخیره سازی، استفاده و انتشار همه اطلاعات شما را دربر می گیرد و از دسترسی و استفاده غیر مجاز از این اطلاعات جلوگیری می کند.


5.5.4.0
گروه دورانV5.5.4.0