پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 22 آذر 1398

 

 

ردیف

نام سمن

نام مدیرعامل یا  نماینده

محور فعالیت

اطلاعات تماس

محدودۀ فعالیت

1

انجمن زیست محیطی حیات سبز لیان

رضا پرتوی سنگی

محیط زیست

09173710270

استانی

2

انجمن یاوران توسعۀ سبز

نوید مهدی زاده دوانی

محیط زیست

09177745662

استانی

3

اعتلای جنوب

اخلاقی

حقوق شهروندی

09179727224

استانی

4

آینده سازان توسعۀ جنوب

بهرامی

توسعۀ پایدار

09173769260

استانی

5

انجمن توسعۀ سبز اقلیم پاک

حق پرست

محیط زیست و منابع طبیعی

09178711825

استانی


5.5.4.0
گروه دورانV5.5.4.0