پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 29 اسفند 1397
مقالات
بیست و یکمین کنفرانس شبکه های توزیع برق کرج-اردیبهشت 1395
         رفع آلودگی و شستشوی عایقهای سرامیکی فشار متوسط با آب مقطر و مطالعه موردی در شبکه های توزیع بوشهر
         بررسی زیر ساخت مورد نیاز جهت کاهش تلفات توزیع بر پایه زیر ساخت پیشرفت اندازه گیری (AMI)
         بررسی تاثیر آلودگی و خوردگی بر روی تجهیزات برقی و ارائه راهکارهای اصلاحی و پیشگیرانه (مطالعه موردی فیدر نورویژه شهرستان عسلویه)
         طراحی نوین شبکه های توزیع در جهت کاهش تلفات
         بررسی تاثیر انتخاب پیمانکاران بر بهبود عملکرد شرکت توزیع برق
         خازنگذاری فیدر شیخیان با سیستم GIS و نرم افزار DIGSILENT
     بیستمین کنفرانس شبکه های توزیع برق زاهدان-اردیبهشت 1394
         بررسی وضعیت خازنگذاری و تجدید آرایش در شبکه های توزیع نیروی برق استان بوشهر با مطالعه موردی در یک خط واقعی
         بررسی عوامل پیری زودرس مقره های پلیمری منصوبه در شبکه توزیع نیروی برق استان بوشهر
         مدیریت بحران در یک فیدر پر عارضه شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
         تحلیل آماری علل ترانسفورماتور سوزی های شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با دیدگاه مدیریت سرمایه
         مکان یابی خطای دو فاز به هم در شبکه های توزیع دو مداره
    دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق تهران-شرکت توزیع نیروی برق شمال غرب تهران 22-23 اردیبهشت 1386
         ارزیابی عملکرد و براورد اقتصادی بکارگیری مقره ها در شبکه های توزیع مناطق آلوده
         براورد اقتصادی بهره برداری از ریکلوزرها در شبکه توزیع نیروی برق با مطالعه موردی استان بوشهر
 
کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی و کنفرانس انجمن علمی انرژی ایران
     کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی سومین کنفرانس انجمن علمی انرژی ایران-تهران-دانشگاه شهید بهشتی-10-11 اسفند 1395
         مدیریت دارایی های فیزیکی شرکتهای توزیع نیروی برق با آنالیز مدیریت دارایی های فیزیکی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
     کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی دومین کنفرانس انجمن علمی انرژی ایران-تهران-پژوهشگاه نفت-24-25 آذر 1394
         طراحی بهینه ریز شبکه شامل منابع تجدید پذیر جهت تامین بار الکتریکی و حرارتی در حالت جدا از شبکه (موردی اردبیل)
 
 
کنفرانس بین المللی برق تهران PSC
سی و دومین کنفرانس بین الملی برق تهران - شرکت توانیر، پژوهشگاه نیرو - 3-1 آبان 1396
 سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق تهران-شرکت توانیر،پژوهشگاه نیرو-5-3 آبان 1395
         پیاده سازی سیستم مدیریت خاموشی در شبکه های توزیع برق با استفاده از GIS
       طرحی نوین در شبکه های توزیع با هدف کاهش تلفات بوسیله کوتینگ پوشش عایق سیلیکونی RTV (مطالعه موردی فیدر پادگان شهرستان عسلویه)
        مکان یابی بهینه سوئیچ ها در شبکه های ارتباطی

     بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق تهران-شرکت توانیر، پژوهشگاه نیرو-24-22 آبان 1386
         بررسی مشکلات برقگیرها در شبکه توزیع نیروی برق استان بوشهر
 

کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در مدیریت صنعت برق
  
    سومین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در مدیریت صنعت برق-ساری 22-23 آذر 1394
         کاربرد GIS در مکانیابی اتوبوستر و خازن جهت رفع افت ولتاژ و کاهش تلفات، مطالعه موردی: فیدر طلحه، شهرستان دشتستان
         بکارگیری GIS  در تهیه طرح جامع شبکه فشار متوسط و پست های فوق توزیع شهرستان گناوه
         طراحی سامانه نرم افزاری تحت وب مبتنی بر GIS جت ترسیم مکانیزه کروکی و طراحی
         اجرا و نظارت بر پروژه های توزیع نیروی برق با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
    چهارمین کنفرانس منطقه ای سیرد تهران دی ماه - 1394
         بررسی افت ولتاژ و خازن گذاری در خطوط شبکه های توزیع نیروی برق استان بوشهر با مطالعه موردی در یک خط واقعی 
         تلفیق و هم افزایی  داده های سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و AMI
         کاربرد GIS در مکانیابی اتوبوستر و خازن جهت رفع افت ولتاژ و کاهش تلفات، مطالعه موردی، فیدر بوشکان، شهرستان دشتستان 
     سومین کنفرانس منطقه ای سیرد تهران دی ماه - 93
           بررسی مشکلات فیدرهای پر عارضه شرکت توزیع با مطالعه موردی خط دهداران از ایستگاه شبانکاره
 

کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر ICEECS
     دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر ICEECS 2016-تهران-پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره2-بهمن 1394
         بررسی وضعیت تجهیزات منصوبه بر روی شبکه های توزیع برق با آنالیز مدیریت دارایی های فیزیکی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
     نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر ICEECS 2015
         آنالیز خطوط بحرانی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با بررسی بحرانی ترین خطانجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
     انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران-94
         مکان یابی خط در شبکه های توزیع فشار متوسط دو مداره به روش امپدانسی

 

کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر
     اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر لرستان-خرم آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد-31 اردیبهشت 95
         تسویه بازار انرژی و رزرو به همراه در نظر گرفتن هزینه فرصت از دست رفته و بررسی قیود شبکه توسط پخش بار بهبود یافته
 
کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
      دوازدهمین همایش روز بتن-ششمین کنفرانس ملی روز بتن-ایران-مهر 93
           نقش مستند سازی فنی در ارتقای کیفیت تولید پایه های بتنی     
سومین کنفرانس ملی بتن ایران-17 مهر 1390
         استقرار سیستم بهبود کیفیت در کارگاه های تولید کننده تیر بتنی بر مبنای چرخه بهره وری


نخستین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی در آمایش سرزمین
     نخستین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین یزد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، شهرداری یزد 6-5 اسفند 1393
         بکارگیری داده های GIS شبکه های توزیع برق در تسریع پاسخگویی به متقاضیان خرید انشعاب و بروزرسانی اتوماتیک اطلاعات در نرم افزار GIS


همایش منطقه ای بهره برداری و دیسپاچینگ 
     سومین همایش منطقه ای بهره برداری و دیسپاچینگ ایران-تبریز 27-28 مهرماه 1393
         نقش پلاک گذاری عوارض GIS در مدیریت بهینه خاموشی ها و ارزیابی شاخص های قابلیت اطمینان در دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان
 
 
کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی
      کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی -تهران-موسسه همایش صنعت-2-3 مرداد 1389
          استفاده از تحلیل آماری جهت آسیب شناسی ترانسفورماتورهای شرکت توزیع نیروی برق شهرستان بوشهر    
 کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی-مشهد-انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران (شاخه خراسان)-1 فروردین 1386
         امکان سنجی استفاده از انرژی جزر و مد دریا در استان بوشهر


کنفرانس ملی توانمند سازی منابع انسانی
      
دومین کنفرانس ملی توانمند سازی منابع انسانی تهران-بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران 6 آذر 1387
          ساخت و استاندارد سازی مدل مدیریت مشارکتی بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM 

کنفرانس مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبۀ طبیعی
      دومین کنفرانس بین المللی مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه طبیعی- تهران - شهرک غرب - مجموعه فرهنگی اریکه ایرانیان 24-25 بهمن1385
          استراتژي مديريت بحران در شبكه هاي توزيع نيروي برق
 


مقالات

مولف : پرویز فرزین پور، رحمن دشتی، رضا دشتی

تاریخ انتشار 1397/09/06

5.3.4.0
V5.3.4.0