جمعه, 30 شهريور 1397
فراخوان
فراخوان نیازهای تحقیقاتی سال 1396
بیست و پنجمین کنفرتنس مهندسی برق ایران اردیبهشت ماه سال 1396
فراخوان نیاز های تحقیقاتی شرکت سال 96
نهمین کنفرانس ملی نیروگاه های برق
فرایند تدوین مقاله فارسی
فراخوان تعریف پروژه های دانشجویی (پایان نامه های دانشجویی کارشناسی ارشد)
چهارمین کنگره بین المللی اتوماسیون صنعت برق
پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد
فراخوان نیاز های تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهردر سال 95
بیست و یکمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
عنوان پروژه های دانشجویی
سومین کنفرانس ملی GIS
دوازدهمین همایش و ششمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها
کنفرانس ملی مدیریت کلانشهر با رویکرد محیط زیست
24مین کنفرانس مهندسی برق ایران
بیست و یکمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
فراخوان یازدهمین همایش بین المللی مدیریت نگهداری و تعمیرات
فراخوان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر
سی‌ و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق PSC
سايت سيرد بين الملل
چهارمین کنفرانس منطقه ای سیرد
دومین کنفرانس علوم،مهندسی و فناوری های محیط زیست(CESET)
دومین کنفرانس ملی انجمن علمی انرژی ایران -مهرماه 94(تمدید شد)
یازدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
همایش ملی «زنان، اعتدال و توسعه»
سومین کنفرانس ملی کاربرد سامانۀ اطلاعات مکانی GIS در مدیریت صنعت آب و برق
دوازدهمین همایش و ششمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها
کنفرانس بین المللی برق PSC
سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
فراخوان ارزیابی کیفی
اطلاعیه قابل توجه کلیۀ پیمانکاران و گروه های اجرایی 94

5.0.0.0
V5.0.0.0