يکشنبه, 3 شهريور 1398
  • ساعت : ۹:۴۴:۲۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ 
اطلاعیه كانون بازنشستگان صنعت آب و برق
لطفا به منظور ثبت نام و عضویت در کانون بازنشستگان صنعت آب و برق، با به همراه داشتن کپی صفحۀ اول و دوم شناسنامه، کارت ملی و دو قطعه عکس، به آدرس بوشهر، خیابان توحید، جنب مدیریت برق شهرستان بوشهر یک، مراجعه فرمایید و به دیگر همکاران بازنشسته نیز اطلاع دهید.

قابل توجه بازنشتگان محترم

لطفا به منظور ثبت نام و عضویت در کانون بازنشستگان صنعت آب و برق، با به همراه داشتن کپی صفحۀ اول و دوم شناسنامه، کارت ملی و دو قطعه عکس، به آدرس بوشهر، خیابان توحید، جنب مدیریت برق شهرستان بوشهر یک، مراجعه فرمایید و به دیگر همکاران بازنشسته نیز اطلاع دهید.

شمارۀ تماس: 07731281069

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.6.0
    V5.3.6.0