يکشنبه, 3 شهريور 1398
  • ساعت : ۱۰:۵۷:۳۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ 
قابل توجه خریداران و مستأجران املاك
قابل توجه خریداران و مستأجران املاک به منظور حفظ حقوق شما و پیشگیری از عواقب قانونی، اکیداَ توصیه می شود قبل از هر گونه نقل و انتقال (اعم از خرید و یا اجارۀ ملک)، از پرداخت بدهی های مربوط به بهای برق مصرفی، هزینۀ انشعاب و همچنین صحت عملکرد لوازم اندازه گیری، از طریق مراجعه به مدیریت توزیع برق شهرستان اطمینان حاصل کنید.

قابل توجه خریداران و مستأجران املاک

به منظور حفظ حقوق شما و پیشگیری از عواقب قانونی، اکیداَ توصیه می شود قبل از هر گونه نقل و انتقال (اعم از خرید و یا اجارۀ ملک)، از پرداخت بدهی های مربوط به بهای برق مصرفی، هزینۀ انشعاب و همچنین صحت عملکرد لوازم اندازه گیری، از طریق مراجعه به مدیریت توزیع برق شهرستان اطمینان حاصل کنید.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.6.0
    V5.3.6.0