يکشنبه, 3 شهريور 1398
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ 
دوره آموزشی مدیریت مصرف برق برگزار شد
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان بوشهر، ایوب دهقانی در حاشیه کارگاه آموزشی مدیریت مصرف برق در بوشهر در اظهار داشت : به منظورآشنايي با ضرورت هاي صرفه جويي در مصرف  بهینه برق و راهكارهاي عملي آن در بخش هاي صنايع و منازل این دوره آموزشی در اداره کل اموزش فنی حرفه ای استان بوشهر  برگزار گردید.

دوره آموزشی مدیریت مصرف برق برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان بوشهر، ایوب دهقانی در حاشیه کارگاه آموزشی مدیریت مصرف برق در بوشهر در اظهار داشت : به منظورآشنايي با ضرورت هاي صرفه جويي در مصرف  بهینه برق و راهكارهاي عملي آن در بخش هاي صنايع و منازل این دوره آموزشی در اداره کل اموزش فنی حرفه ای استان بوشهر  برگزار گردید.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان بوشهر تصریح کرد: نیاز است که با همکاری مردم جهت كاهش مصرف انرژي و رعايت الگوهاي مصرف ، راهكارهاي اساسي در نظر گرفته شود تا شاهد این حجم وسیع از مصرف نباشیم.

دهقان ادامه داد: با برگزاری این دوره های آموزشی در سطح ادارات دولتی ، مدارس، دانشگاه ها و سایر مراکز عمومی به دنبال کاهش رشد فراینده مصرف ، کاهش هزینه های برق مصرفی و اشاعه فرهنگ استفاده صحیح و بهینه انرژی برق هستیم.

وی یادآور شد: سعی ما این است که شرکت کنندگان در دوره های آموزشی را با انتخاب صحیح لوازم الکتریکی، روش های ساده مدیریت مصرف برق، آشنایی با برچسب انرژی، استفاده صحیح لوازم برقی در محل کار و منزل و تعرفه های برق مصرفی آشنا کنیم.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان بوشهر گفت: سخن ما با مردم این نیست که برق مصرف نکنند بلکه نیاز است آموزش های لازم در خصوص چگونگی کاربرد وسایل برقی و استفاده از آنها به عنوان یک انرژی حیاتی را فرا گیرند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.6.0
    V5.3.6.0