پنج‌شنبه, 2 خرداد 1398
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ 
افتتاح دفتر پیشخوان خدمات الكترونیك دولت در منطقۀ سبزآباد بوشهر

دفتر پیشخوان خدمات الکترونیک منطقۀ سبزآباد بوشهر با حضور مدیر دفتر خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، محمدرضا محمدی باغملایی مدیر دفتر خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: دفاتر پیشخوان خدمات دولت به منظور کاهش تصدی ­گری دولت ایجاد شد و شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر نیز به منظور رفاه مردم بخشی از فعالیت های غیر حاکمیتی خود را به بخش غیردولتی واگذار کرده است. راه اندازی دفتر پیشخوان خدمات الکترونیک گامی مؤثر در تکریم مردم و رفاه حال شهروندان است. این دفاتر با تسریع و تسهیل ارائۀ خدمات الکترویک به مردم موجبات رضایت خاطر و رفاه آنان را فراهم می­ کند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.6.0
    V5.3.6.0