جمعه, 30 شهريور 1397
عنوان : برگزاری اولین دورۀ آموزشی مدیریت فرایندهای كسب و كار (BPMN) در شركت توزیع نیروی برق استان بوشهر
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ 
عنوان گروه خبري : آموزش .

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱


DOURAN Portal V5.0.0.0

V5.0.0.0