يکشنبه, 27 اسفند 1396

میزان رضایت از خدمات مشترکین

اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
وضعيت تاهل : 
متاهل مجرد
سن : 
ميزان تحصيلات : 
شغل : 

1-آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟

2-نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟

3-آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟

ارسال


مدیریت مصرف

اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
وضعيت تاهل : 
متاهل مجرد
سن : 
ميزان تحصيلات : 
شغل : 

تا چه اندازه در منزل از لامپ کم مصرف استفاده می کنید؟

به چه میزان از استفاده از وسایل برقی غیرضروری در ساعات اوج مصرف، خودداری می کنید؟

ارسال


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8